Nature

Nature

Events in Suomussalmi

News

Announcements

Tukesin kuulutus kaivoslain mukaisesta varausilmoituksesta
Read more

Rakennuslupahakemus
Read more

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous
Read more

Kunnanvaltuuston kokous
Read more

Kunnanhallituksen päätös 26.11.2019 § 228
Read more

Rakennuslupahakemus
Read more

Rakennuslupahakemuksia
Read more

Kuulutus ympäristönsuojelunlain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta
Read more

Maisematyölupahakemus
Read more

Poikkeamispäätös
Read more