Ajankohtaista

New title

Läheltä piti -tilanneilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaaratilanteista, joissa ei ole syntynyt henkilövahinkoja. Tällaisiksi tilanteiksi voidaan laskea esimerkiksi putoamiset, liukastumiset, kaatumiset, törmäykset, puristuksiin jäämiset tai vastaavankalatiaiset vaaratilanteet.

Ilmoituksessa käy ilmi lomittajan perustiedot, tapahtumien kuvaus ja mahdolliset henkilövahingot, joita tilanteessa olisi voinut tulla. Lisäksi se pitää sisällään osion, johon voidaan ehdottaa vaihtoehtoinen tapa tai korjauskeino vaaratilanteiden välttämiseksi.

Läheltä piti tapaukset pyritään tutkimaan ja niistä tulee tehdä ilmoitus sekä yrittäjälle, että lomituspalveluihin. Läheltä piti -ilmoituksia käsitellään Ristijärven maatalouspalveluissa.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaaratilanteista, joissa ei ole syntynyt henkilövahinkoja.

kesä 01

Ikäihmisten Liikuntaraati

Ikäihmisten liikuntaraadissa kuultiin risuja ja ruusuja Suomussalmen kunnan ikäihmisten liikuntamahdollisuuksista.

Suomussalmen tuhannesta kahdestasadasta ikäihmisestä arviolta puolelta löytyy alkavia toimintakyvyn ongelmia. Iltapäivän puheenaiheiksi nousivat esimerkiksi, kuinka saataisiin ikääntyvät miehet osallistumaan jumppiin ja kuntoiluryhmiin. Viime lukukausien aikana on kokeiltu esimerkiksi etäopetusta jumpparyhmissä, jolloin ryhmäläiset pääsevät osallistumaan liikunnanohjaukseen tietokoneiden välityksellä.

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankeen suunnittelija Liisa Paavola muistutti kuulijoita siitä, että ikäihmisen toimintakyky voi tippua jo kesän aikana, jolloin opistopalveluiden kurssit ovat kesätauoilla. Jo kerran viikossa kokoontuvat ryhmät aktivoivat ikäihmisiä ja kannustavat jatkamaan syyslukukausille.

Liikkumisen ohjaus ja liikuntaneuvonta sujuvat kunnassamme liikuntaraadin mukaan hyvin. Raatilaiset toivoivat matalan kynnyksen liikuntaryhmiä vanhuksille. Liikuntaryhmät olisi hyvä viedä sinne missä vanhukset jo ovat, esimerkiksi taukojumpiksi seurakuntiin ja kahvitupiin.

Jaa artikkeli:

Ajankohtaista

New title

Läheltä piti -tilanneilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaaratilanteista, joissa ei ole syntynyt henkilövahinkoja. Tällaisiksi tilanteiksi voidaan laskea esimerkiksi putoamiset, liukastumiset, kaatumiset, törmäykset, puristuksiin jäämiset tai vastaavankalatiaiset vaaratilanteet.

Ilmoituksessa käy ilmi lomittajan perustiedot, tapahtumien kuvaus ja mahdolliset henkilövahingot, joita tilanteessa olisi voinut tulla. Lisäksi se pitää sisällään osion, johon voidaan ehdottaa vaihtoehtoinen tapa tai korjauskeino vaaratilanteiden välttämiseksi.

Läheltä piti tapaukset pyritään tutkimaan ja niistä tulee tehdä ilmoitus sekä yrittäjälle, että lomituspalveluihin. Läheltä piti -ilmoituksia käsitellään Ristijärven maatalouspalveluissa.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaaratilanteista, joissa ei ole syntynyt henkilövahinkoja.