Nature

Nature

Events in Suomussalmi

News

Announcements

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto
Read more

Katusuunnitelmat Hossanniemi ja Hossan luontokeskuksen alue
Read more

Poikkeamispäätös
Read more

Kunnanvaltuuston kokous 8.6.2020
Read more

Yhdeksän Suomussalmen kunnassa sijaitsevan pohjavesialueen luokitus- ja rajausmuutokset
Read more

Maisematyölupapäätös
Read more

Rakennuslupahakemuksia
Read more

Päätös vesiliikenneasiassa Hossan kansallispuistossa
Read more

Rakennuslupahakemuksia
Read more

Ranta-asemakaava
Read more

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös
Read more

Kainuu-ohjelman valmistelun aloittaminen
Read more

Maa-aineslupapäätös
Read more